Біополітика

Релігія Голокосту

Томаш Ґабісь Вже довший час можна спостерігати зростаюче напруження у польсько-єврейських стосунках. Вони прямо чи опосередковано пов?язані з Голокостом, тобто з політикою державних установ Німецького Райху, метою якої була, згідно пануючої думки, фізична ліквідація європейських євреїв. Голокост власне є вихідною точкою, контекстом та базою сучасної суперечки. Тому цілком природно класифікувати Голокост не як історичну подію, а як подію, яка стала міфом. Голокост сьогодні розглядають не як Пуні...

Українська діаспора як системотворчий фактор російської державности

Андрій Окара При усьому етнічному та культурному розмаїтті Російської імперії та її ґеополітичного спадкоємця ? Совєцького Союзу, будь-які масштабні проекти в них втілювалися на основі альянсу великоруського й українського народів. Російська імперія, при усіх можливих претензіях на неї, була спільним великорусько-українським політичним феноменом. Коли гармонія цих відносин з тих, чи інших причин порушувалася, страждала не стільки окремо Росія, чи окремо Україна ? страждав увесь східноевропейс...