Біополітика

М. ГАЙДЕҐҐЕР: МОВА, ВЛАДА ТА СЕНС БУТТЯ

Ігор Карівець Зміст тексту частково співпадає зі змістом іншого тексту про М. Гайдеґґера (http://politonomia.org.ua/?p=655), але я його дещо змінив. Здається, що актуальність Гайдеггера все ще зберігається для України, а його українська рецепція ще не зовсім сформована. Пострадянська філософія, яка існує в Україні, нехтує М. Гайдеґґером, або, у гіршому випадку, навішує всілякі ярлики, на кшталт "нацист", "провінціал", "відлюдник" тощо. Тому цей текст покликаний, у міру своїх можливостей, зірв...

Програма NSDAP – 25 пунктів (1920)

1. Ми вимагаємо об’єднання всіх німців на основі права народів на самовизначення у Велику Німеччину. 2. Ми вимагаємо рівноправності для німецького народу нарівні з іншими націями та відміни положень Версальського та Сен-Жерменського мирних договорів. 3. Ми вимагаємо територій та земель (колоній) для утримання німецького народу та розселення надлишкового населення. 4. Громадянином держави може бути лише той, хто належить до німецького народу. Належність до народу визначається кровною спо...

70-та річниця початку окупації Західної України російськими та німецькими фашистами

Заява Київського міського "Меморіалу" з приводу 70-ї річниці початку окупації Західної України російськими та німецькими фашистами Сімдесят років тому, 17 вересня 1939р., союзник німецько-фашистського Вермахту, російська Червона армія несподівано і віроломно вдерлася до Західної України. Тим самим московський Кремль брутально розтоптав мрію українців Галичини і Волині, всіх прогресивних українців світу та їх друзів, відновити після краху терористичного польського режиму Західно-Українську Нар...

Роль Москви у розв’язанні Другої світової війни

Андрій Іллєнко Хто розв’язав Другу світову війну? Хто прагнув розпочати Другу світову війну одразу після завершення Першої світової? Чия ідеологічна, політична та військова доктрина від початку була спрямована на розпалювання світової війни як запоруки власного існування? Відповідь на всі ці та багато інших питань повинна бути однозначною. Одразу після захоплення влади у 1917 році московські большевики відкрито заявили - їх мета – світова революція. Шлях до цієї мети лежить через «революц...

Українська дивізія УНА: історія та сучасне значення

Юрій Ноєвий У кривавому вихорі комунізму та нацизму український націоналізм завжди – від початку виникнення і до сьогодні – прагнув свободи і справедливості для українців: захищав їх у складних історичних обставинах силою слова та зброї, наступав вірою у своє призначення і самопожертвою, творив нове краще життя незламними Ідеєю та Чином. У 20-у ст. шлях українців до Незалежності був тернистим і героїчним – пролягав через геноцид, окупацію та самовіддану боротьбу визвольного руху. ІІ-а Світов...

Україна: найбiльша проблема Європи

Виклад доповiдi, виголошеної у Близько- i Середньо­схiдному Товариствi 1 лютого [1939 р.], з ласкавої згоди сера Франка i ледi Нювнес, за адресою Принцес Гейт, 55 [Лондон]. Головував мiстер Трейсi Фiллiпс, кавалер Вiйськового Хреста. Додано деякi iсторичнi та iншi примiтки 1. Протягом останнiх кiлькох мiсяцiв Україна – зовсiм невiдома Заходовi країна – опинилася в центрi свiтової уваги. Гадаю, бiльшiсть людей можуть сказати, що знають мало або й нiчого не знають про неї. Це не їхня провина. ...

Українська Друга світова

Юрій Шаповал Поза сумнівом, 2005 рік увійде в історію України як особливий. І з огляду на «помаранчеві» політичні трансформації в Україні. І з огляду на те, що він ювілейний: виповнюється 60 років краху нацистського рейху, що буде відзначатися людством у травні. Ця дата знову нагадує сентенцію, що історію роблять кров’ю, а пишуть чорнилом. В принципі, це правда. Можна лише додати, що сам процес написання історії, особливо радянського періоду, псує дослідникам чимало крові. Стосується це і дос...

Коли ж народився український народ?

Василь БАЛУШОК У більшості народів, які складають основу відповідних націй, існують не наукові, а ідеологічно обумовлені версії їх походження. І керівні еліти, спричинюючи виникнення й поширення цих версій, виходять з власних прагматичних інтересів. Так, у Білорусі й Росії і досі панує відома нам із радянських часів концепція так званої «давньоруської народності», як спільної колиски, з якої вийшли росіяни, українці і білоруси, хоч причини, які змушують триматися за неї лукашенківську і путінсь...

Історія руху за охорону природи м. Києва у 2003-2007 роках: версія 1.1

Степан Жабка, Всеволод Андрієвський До нарису з історії руху за охорону природи м. Києва у 2003-2007 роках (для істориків, критиків і всіх небайдужих) Не варто приховувати заангажованість авторів цього нарису в природоохоронному русі. Проте, лише будучи учасниками всіх процесів, про які йде мова у тексті, лише переживаючи всі поразки і ретельно збираючи архів матеріалів, можна написати більш-менш насичений фактами нарис. Передумови 1. Постчорнобильський екологічний рух в Україні фо...

Адольф Гітлер

д-р Ростислав Єндик ЛЬВІВ 1935 : КNИГОZБІРNЯ ВІСТNИKA Вступне слово Як Мусоліні з новітною Італією, так звязаний з новітною Німеччиною — Гітлєр. В майбутнім ці два імена так тісно будуть злучені з нашою добою, як з добою 1848-го року імена Кошута і Ґарібальді. Сьогодні-бо цілість думок, знаних під назвою фашизму чи гітлєризму — просякає в голови міліонів европейців від східних і полудневих просторів нашого континенту аж до Сени і Темзи. Ріжно можна оцінювати рух національсоціялі...

Ідеологічні й тактичні розходження між фашизмом і націонал-соціалізмом

Євген Онацький У тій грі міжнародних інтриг та суперництва, що в шаленому темпі почала розвиватися особливо в останні роки, в зв’язку з намаганням Німеччини відзискати своє місце великої держави, рівної в правах з усіма іншими великими державами, громадська думка звикла дивитись на Італію, як на природню спільницю Німеччини в її боротьбі проти французької гегемонії в Европі. Такий погляд на спільні інтереси Німеччини й Італії в міжнародній політиці базувався ще й на цьому, що в Німеччиниі з п...

Хто такі бандерівці і за що вони борються

Петро Полтава БОЛЬШЕВИЦЬКІ ГНОБИТЕЛІ БОЯТЬСЯ, ЩОБ НАРОДНІ МАСИ СССР ЗНАЛИ ПРАВДУ ПРО БАНДЕРІВЦІВ На всій Україні, а, можливо, і в усьому Совєтському Союзі немає, мабуть, ні однієї такої людини, яка нічого не чула б сьогодні про ту визвольну протибольшевицьку боротьбу, що її ось уже впродовж шести років, головно в західньо-українських областях, веде український народ. На всій Україні, а, можливо, і в усьому Совєтському Союзі сьогодні немає, мабуть, ні однієї такої людини, яка нічого не чула...

Критичний потенціал утопії

Андрій Кулаков Намір та тема цього есею зумовлена ситуацією (досить показовою) історичної долі марксизму (чи радше, спадщини К.Маркса) на наших теренах в пострадянський період. Ця робота має певний практично-прикладний аспект у дусі досліджень, які останнім часом видаються найбільш цікавими та актуальними, а головне продуктивно значимими для нас, на кшталт «Гайдеґер і українці», «Вітґенштайн і ми», «Маркс і українська сучасність» тощо. Тому ми не будемо брати для нашого аналізу якийсь окремий...

Про Маркса, Леніна, Радянський Союз

Арнольд Тойнбі Німецький єврей Карл Маркс (1818 – 1883 рр.) намалював у барвах, які запозичив з апокаліптичних видінь відкинутої ним традиційної реліґії, страхітливу картину відокремлення пролетаріату й класової війни, яку він розв'яже. Величезне враження, яке справив цей марксистський матеріалістичний апокаліпсис на стільки мільйонів умів, почасти пояснюється політичною войовничістю Марксової схеми; бо хоч вона й становить ядро загальної філософії історії, вона також являє собою революційн...

Три помилки Маркса

Макс Горкгаймер Три помилки Маркса: по-перше, суспільством та історією взагалі він вважає історію кількох європейсько-американських народів з їх громадянсько-проґресивною економікою. Але щодо цього можна стверджувати лише те, що вони у сучасну добу показали світові напрямок плідного руху. По-друге, він сам, породження буржуазно-ідеалістичної ідеолоґії поступу, вбачає у ній свідомість, що у попередній історії була обумовлена залежністю від матеріальних відносин; відтак тільки-но матеріальн...