Біополітика

Хто такі бандерівці і за що вони борються

Петро Полтава БОЛЬШЕВИЦЬКІ ГНОБИТЕЛІ БОЯТЬСЯ, ЩОБ НАРОДНІ МАСИ СССР ЗНАЛИ ПРАВДУ ПРО БАНДЕРІВЦІВ На всій Україні, а, можливо, і в усьому Совєтському Союзі немає, мабуть, ні однієї такої людини, яка нічого не чула б сьогодні про ту визвольну протибольшевицьку боротьбу, що її ось уже впродовж шести років, головно в західньо-українських областях, веде український народ. На всій Україні, а, можливо, і в усьому Совєтському Союзі сьогодні немає, мабуть, ні однієї такої людини, яка нічого не чула...

Критичний потенціал утопії

Андрій Кулаков Намір та тема цього есею зумовлена ситуацією (досить показовою) історичної долі марксизму (чи радше, спадщини К.Маркса) на наших теренах в пострадянський період. Ця робота має певний практично-прикладний аспект у дусі досліджень, які останнім часом видаються найбільш цікавими та актуальними, а головне продуктивно значимими для нас, на кшталт «Гайдеґер і українці», «Вітґенштайн і ми», «Маркс і українська сучасність» тощо. Тому ми не будемо брати для нашого аналізу якийсь окремий...

Про Маркса, Леніна, Радянський Союз

Арнольд Тойнбі Німецький єврей Карл Маркс (1818 – 1883 рр.) намалював у барвах, які запозичив з апокаліптичних видінь відкинутої ним традиційної реліґії, страхітливу картину відокремлення пролетаріату й класової війни, яку він розв'яже. Величезне враження, яке справив цей марксистський матеріалістичний апокаліпсис на стільки мільйонів умів, почасти пояснюється політичною войовничістю Марксової схеми; бо хоч вона й становить ядро загальної філософії історії, вона також являє собою революційн...

Три помилки Маркса

Макс Горкгаймер Три помилки Маркса: по-перше, суспільством та історією взагалі він вважає історію кількох європейсько-американських народів з їх громадянсько-проґресивною економікою. Але щодо цього можна стверджувати лише те, що вони у сучасну добу показали світові напрямок плідного руху. По-друге, він сам, породження буржуазно-ідеалістичної ідеолоґії поступу, вбачає у ній свідомість, що у попередній історії була обумовлена залежністю від матеріальних відносин; відтак тільки-но матеріальн...

Драгоманов про українське питання

Симон Петлюра «Мысли чудака об украинском национальном вопросе» - так у російському перекладі треба назвати одну з найяскравіших і зрілих праць видатного українсько-російського політичного діяча, що він написав українською мовою, і тому мало хто з російських читачів про неї знає. Та й не лише російських читачів. Масовий український читач так само вперше може познайомитися з працею свого ідеолога, бо перші два видання були надруковані за кордоном - перше на сторінках радикального «Народу» 1891...

Листування Івана Лисяка-Рудницького й Романа Роздольського

Ярослав Грицак, Іван-Павло Химка Якщо сприймати події 1989-1991 pp. y Центрально-Східній Європі як кінець XX ст. (в історичному, а не календарному сенсі), то сучасні дослідники післявоєнних десятиліть української історії мають справу із завершеною добою, що вимагає свого узагальнення. Це стосується рівною мірою й української історіографії. Розпад СРСР, зникнення Української PCP та постання на її місці незалежної України різко змінили політичну кон’юнктуру, в якій розвивалася українська істори...

Зародження українського націонал-комунізму в КП(б)У на прикладі діяльності групи «федералістів» (1919 – 1920 рр.)

Огієнко Віталій Початок ХХ ст. має багато спільного з періодом кінця ХІХ і початку ХХ ст. для України. Багато важливих моментів початку минулого століття не втратили свою актуальність і до сьогодні. В першу чергу, це пояснюється тим, що і в період революції 1917 – 1920 рр. і в 1990 – 1991 рр. на порядку денному стояло питання утворення національної держави. Об’єднує ці два періоди і спільність окремих процесів, що мали місце як у ті буремні часи, так і нині. На початку ХХ ст. домінуючими в...

Незвичний марксизм. Боротьба Юліана Бачинського за незалежність України

Денис КІРЮХІН Для людини, яка живе в постра дянській державі, може здатися досить дивним, що на полицях будь-якої великої книгарні в Нью- Йорку можна знайти дуже багато літератури, присвяченої марксизму. Причому це не книжки, спрямовані на розкриття помилковості вчення Карла Маркса та Фрідріха Енгельса, не література з антимарксистської пропаганди. Крім праць класиків марксизму, там можна відшукати багато серйозних теоретичних досліджень, написаних останніми роками. На жаль, наша теоретична д...

Фатальний бренд

Юрій Шаповал Щоб пояснити, що таке «фатальний бренд» (а це назва «боротьбисти»), стартуємо двома цитатами. Перша: «Боротьбисти — українська дрібнобуржуазна націоналістична партія, яка відображала класові інтереси сільської буржуазії, насамперед куркульства. Виникла в травні 1918 внаслідок розколу Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР). Назву дістала від найменування центрального органу партії газети «Боротьба». В березні 1919 Б. прийняли назву «Українська партія соціалістів...

Маркс і Енгельс про російський імперіалізм

Карл МАРКС і Фрідріх ЕНГЕЛЬС Наступні статті були надруковані у газеті "Вперед" №7-8 за 1952 р. Ця робітнича газета видавалася емігрантською Українською революційною демократичною партією і представляла собою крайній лівий фланг української діаспори аж до 1959 р. Статті, що пропонуються вашій увазі, були заборонені в СРСР протягом майже всього його існування. Вступ написаний редактором "Вперед" українськими марксистським економістом Всеволодом Голубничим. Кріс Форд ВІД ПЕРЕКЛАДАЧА: Н...

Будьте певні: Вами знову маніпулюють

Ярослав Грицак Сталін керувався не лише тривожними звітами ОГПУ, але й спогадами про те, як літом 1919 р. більшовикам довелося втікати з України під хвилею селянського повстання. Недавно газета «2000» надрукувала просторе інтерв'ю з американським професором Марком Таугером (http://www.2000.net.ua/e/44514). Таугер відомий у науковому світі як історик-дослідник голоду 1932-1933 рр. в Україні, котрий заперечує, що а) голод був запланований «згори» і б) що він був спрямований проти українців -...

Меморандум Української Комуністичної партії Конгресові III Комуністичного Інтернаціоналу

Центральний Комітет Української Комуністичної Партії Дня 22-25 січня 1920 року в Києві відбувся установчий з'їзд Української Комуністичної Партії, котрий остаточно закріпив і уформував розпад і диференціяцію революційних елементів, що попередньо групувалися кругом української соціял-демократії, направив її пролетарську частину на шлях комуністичної революції, в границях, об'ємі і конкретних національних умовах України. Цей з'їзд затвердив також і партійну програму, дав опіку світової і ук...

Галицька ліва: від Франка до УПА

М.Ч. Історично склалося так, що наприкінці 19 століття Україна була розділена між Російською та Австро-Угорською імперіями, а самі українці укладалися в енгельсівське поняття «плебейської нації». На той час Галичина, зазвичай іменована «українським П’ємонтом», за своєю відсталістю, бідністю і забитістю випереджала навіть Наддніпрянщину. Це був край селянського малоземелля, аграрного перенаселення і дрібної промисловості. Щойно зродженому пролетаріату доводилось масово емігрувати, а соціа...

Організація та діяльність спецслужб національно-визвольного руху в 1921-1932 роках

Ярослав Антонюк Після поразки української революції розпочався новий етап національно-визвольних змагань в умовах окупації. По всій Волині почали стихійно виникати підпільні повстанські організації різної ідеологічної спрямованості які розвивалися на платформі державності, соборності та незалежності української нації. Найбільш активними були : Українська Революційно-Повстанська Організація (УРПО), Українська Військова Організація (УВО), Спілка Визволення України (СВУ), Українська Червона Повс...

Самостійна Україна в епоху соціяльної революції

Павло Христюк У рамках дослідження й популяризації історії українського соціалістичного руху Українське товариство історії трудового народу публікує уривок зі статті "Самостійна Україна в епоху соціальної революції" разом з коментарем видатного українського соціаліста і революціонера Павла Христюка, які проливають світло на причини трагічного конфлікту між українськими і російськими соціалістами в роки Громадянської війни. Обстоювання незалежности УHP було одною з самих головніших причин,...