Православ'я та інше християнство

Обрії Української Наддержави

Владислав Руський Для функціонування будь-якої держави, а тим більше такої, що претендує на більш-менш тривале та успішне існування, потрібні ті, хто керуватиме відповідними політичними процесами – еліта. Зараз це слово часто вживається у брутальній формі у зв’язку із несприйняттям сучасних найвищих державних чиновників в якості еліти. Подібний погляд об’єктивно зумовлений, оскільки кадри, що керують нині не відповідають самій істоті держави, як суспільно-політичного інституту. Так що ж стоїт...

Безпекове середовище навколо України: як воно поставало

Олександр Литвиненко Тема цього матеріалу – вплив світових політичних змін на безпеку нашої держави. Тема неосяжна, всеохоплююча і надзвичайно глобальна, як і ті зміни, що тривають у світі вже понад три десятиріччя, принаймні з кінця 1970-х років. Але, виходячи із зрозумілих вихідних, сконцентруємося переважно на Европі, і проблемах її безпеки. До початку 1990-х років Европейський континент підходив з достатньо стабільною системою колективної безпеки, яка включала в себе два ворогуючі блок...

Україна як суб'єкт і об'єкт сучасних міжнародних інформаційних воєн

Рубан Юрій Григорович Глобальна економічна криза змушує держави переглядати традиційні уявлення про засоби та цілі міжнародної політики. «Кредитний параліч» поступово розмежовує світ: збільшується розрив між розвиненими постіндустріальними країнами, країнами, в яких тривають процеси політичної та економічної модернізації (попри тимчасове уповільнення через кризу), та країнами, що зупинилися у своєму розвитку між по-стколоніалізмом та активним залученням до системи глобального ринку і поділу п...

Russia against the rest

«…позволяете себе с совершенно невыносимой развязностью подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить…» Михаил Булгаков «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» Намагання окремих політиків, представників культури та науковців постімперської Росії відновити попередню форму державності на даному етапі розвитку російського суспільства виглядає досить наївно та утопічно. Відомий російський філософ, засновник сучасної російскої школи геополітики та руху неоєвразійства Ол...

Особливості обґрунтування чорноморської орієнтації України

Л. Домащенко Україна, будуючи власну зовнішню політику, вихо- дить, насамперед, зі своїх національних інтересів та аналізу власного геополітичного положення. З огляду на її ресурсний, інтелектуальний і промисловий потенціал Україна є значною європейською країною, а як стратегіч- ний транзитний маршрут енергоносіїв має шанс стати важливою ланкою економічної безпеки Європи. Тому цілком обґрунтованою виглядає стратегічна перспектива включення її в усі структури Європейського Союзу. Від...

До історії української геокультури та геополітики

(Євген Маланюк і Юрій Липа: два історіософські) А.О.Астаф'єв, кандидат філософських наук Наукові розробки та творчість більшості українських інтелектуалів першої половини XX ст. ґрунтувалися на твердженні про європейську спрямованість українського життя, європейський характер національної життєдіяльності. Цю думку обстоює Іван Франко, Ми¬хайло Грушевський, Степан Рудницький, Дмитро Донцов та інші. Найактуальнішою на тому етапі в колах українських географів, істориків, культурологів, письме...

Роль Москви у розв’язанні Другої світової війни

Андрій Іллєнко Хто розв’язав Другу світову війну? Хто прагнув розпочати Другу світову війну одразу після завершення Першої світової? Чия ідеологічна, політична та військова доктрина від початку була спрямована на розпалювання світової війни як запоруки власного існування? Відповідь на всі ці та багато інших питань повинна бути однозначною. Одразу після захоплення влади у 1917 році московські большевики відкрито заявили - їх мета – світова революція. Шлях до цієї мети лежить через «революц...

Україна: найбiльша проблема Європи

Виклад доповiдi, виголошеної у Близько- i Середньо­схiдному Товариствi 1 лютого [1939 р.], з ласкавої згоди сера Франка i ледi Нювнес, за адресою Принцес Гейт, 55 [Лондон]. Головував мiстер Трейсi Фiллiпс, кавалер Вiйськового Хреста. Додано деякi iсторичнi та iншi примiтки 1. Протягом останнiх кiлькох мiсяцiв Україна – зовсiм невiдома Заходовi країна – опинилася в центрi свiтової уваги. Гадаю, бiльшiсть людей можуть сказати, що знають мало або й нiчого не знають про неї. Це не їхня провина. ...

Кінець пострадянського миру

2009 рік може увійти в історію як переломний у геополітичних змінах структури світу. Завершується двадцятирічний постреволюційний цикл у Європі, коли після падіння у 1989 році Берлінської стіни відбулося політичне об’єднання Європи, скінчилася епоха «залізної завіси» і двополюсного світу. Якщо країни Центральної та Східної Європи закріпили свої національні суверенітети в рамках ЄС і НАТО, то країни, котрі постали на уламках СРСР, досі перебувають на зламі між пострадянським минулим і європейськи...

Обрій за горизонтом

Максим Розумний Україна, цілісна політично та економічно, є тим вузлом, що міг би стабілізувати й гармонізувати геополітичну ситуацію на всій північній півкулі. Ефективна міжнародна політика – це той чинник, який мав би повернути нам самоповагу і впевненість у своїх діях. Власні роль і місце у світових зв’язках є природним спрямуванням активности спільноти, що позбулася комплексів меншовартости. Саме ці інфантильні комплекси з їхньою наївною і кострубатою жестикуляцією промовляли в автора...

Комплексний прогноз НАТО

Едуард Гусак Нещодавно відбулася досить цікава, але помітна тільки для вузького кола фахівців у сфері безпеки подія. У травні ц.р. Стратегічне (об’єднане) командування НАТО з питань трансформації (Allied Command Transformation) опублікувало «Комплексний прогноз розвитку» (Multiple Futures Project) – свого роду модель світу у 2030 році. Мета цього проекту - за свідченнями авторів, більш ніж 500 експертів з 45 країн та 60 профільних організацій, - надати аналіз загроз і викликів безпекового...

Безпека-2010

Володимир ГОРБУЛІН У травні 2006 року на розгляд Верховній Раді було подано проект Закону «Про основи внутрішньої та зовнішньої політики», у червні — законопроект «Про внесення змін до Закону «Про основи національної безпеки України». До цього часу не відбулося жодного читання цих, без перебільшення, найважливіших для держави законопроектів. Справді, напруженість і конфліктність ситуації всередині України відтягує на себе левову частку політичної енергії. Влада захоплена війною повноважен...

Геополітичні орієнтири нової України

Юрій Липа Геополітичні ескізи нової України Коли поземною віссю Московії є горішнє Поволжя, то поземною віссю України є північно-східний берег Чорного моря. Коли в Московії величезна більшість рік тече на Північ, то в Україні всі ріки пливуть на Південь, за вийнятком одної Кубані. Найприроднішою віссю експансії України є південна вісь, так як найприроднішою для Московії — північна. Росія - це Північ, Україна — це Південь. Обидві країни зрівноважуються між собою щодо населення і геополітичн...

Про Маркса, Леніна, Радянський Союз

Арнольд Тойнбі Німецький єврей Карл Маркс (1818 – 1883 рр.) намалював у барвах, які запозичив з апокаліптичних видінь відкинутої ним традиційної реліґії, страхітливу картину відокремлення пролетаріату й класової війни, яку він розв'яже. Величезне враження, яке справив цей марксистський матеріалістичний апокаліпсис на стільки мільйонів умів, почасти пояснюється політичною войовничістю Марксової схеми; бо хоч вона й становить ядро загальної філософії історії, вона також являє собою революційн...

Маркс і Енгельс про російський імперіалізм

Карл МАРКС і Фрідріх ЕНГЕЛЬС Наступні статті були надруковані у газеті "Вперед" №7-8 за 1952 р. Ця робітнича газета видавалася емігрантською Українською революційною демократичною партією і представляла собою крайній лівий фланг української діаспори аж до 1959 р. Статті, що пропонуються вашій увазі, були заборонені в СРСР протягом майже всього його існування. Вступ написаний редактором "Вперед" українськими марксистським економістом Всеволодом Голубничим. Кріс Форд ВІД ПЕРЕКЛАДАЧА: Н...