Хартія прав та свобод Українського студентства

Олексій Бешуля, Політономія Ми, Українське Студенти, вшановуючи пам'ять наших славних попередників, що першими ставали на оборону рідної землі, билися у лавах Січових Стрільців та гинули смертю героїв у бою під Крутами, брали участь у Братстві тарасівців та українських громадах, першими повставали проти іноземного засилля у лавах УВО, ОУН і УПА, своєю кров’ю і волею виборювали право на національну освіту, та традиції української освіти і науки засновані Острозькою та Києво-Могилянською академіями, Київським, Харківським і Львівським університетами, досягненнях Мелетія Смотрицького, Івана Вишенського, Петра Могили, Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка, Миколи Міхновського, Мирослава Січинського, Дмитра Донцова, Івана Пулюя, Володимира Вернадського, Романа Шухевича, Степана Бандеру, Олега Ольжича та інших, розуміємо сучасний стан Нації та студентства як її органічної складової, усвідомлюємо необхідність кардинальних змін усіх складових життя Українського Студентства. Ми, Українські Студенти, об’єднані навколо омитих кров’ю та потом Героїв Нації прапорів любов’ю до Батьківщини, бажаємо кардинальних реформ системи освіти та науки України та їх впорядкування на національних та традиційних засадах. Ми, Українські Студенти, виступаємо за збереження та поширення Європейської традиції та цінностей, засуджуємо бажання прищепити чужинський звичай та мораль, що суперечать Національній свідомості, зіпсувати молоде покоління окупаційними нормами життя та протиприродними збоченнями. Ми, Українські Студенти, знаючи своє призначення майбутньої справжньої Національної Еліти, вимагаємо дотримання своїх прав та свобод, присягаємось дотримуватись своїх обов’язків перед Нацією та Батьківщиною. Загальні положення 1. Єдиним повноправним господарем усіх Вищих учбових закладів України проголошується Українське Студентство. 2. Права і свободи Українського Студентства, встановлені даною Хартією, проголошуються невід’ємною складовою усіх частин студентського життя, є непорушними і необмежуваними. 3. Навчальний та науковий процеси здійснюються на основі Українських Національних Традицій та Звичаїв, при дотриманні Національної моралі, спирається на Європейську традиційну систему цінностей. 4. Навчальний процес здійснюється для Українського Студентства, за участю Українського Студентства та під контролем Українського Студентства. 5. Навчальний та науковий процеси здійснюються тільки українською мовою в усіх навчальних закладів. Вживання будь-якої іноземної мови можливо тільки на відповідних заняття з вивчення та оволодіння тією мовою. 6. Невід’ємним і не обмежуваним правом Українського Студентства проголошується право страйк. Студентський страйк може бути оголошеним з приводу будь-яких антистудентських дій з боку адміністрації чи викладацького складу. Студентський страйк може бути проведений одразу після сповіщення адміністрації ВНЗ. Будь-які репресії щодо студентів за ознакою участі у протестних діях заборонено. 7. Участь Українського Студентства у навчальному процесі та його контролі здійснюється через органи студентського самоврядування та самоорганізації. 8. Українське Студентство делегує до Вищих органів управління навчального закладу(Вченої Ради) не менше двадцяти п’яти відсотків її складу. Усі рішення Вчених Рад виносяться та затверджуються при погоджені з Українським Студентством, представленого делегатами у Вченій Раді та органами самоврядування та самоорганізації. Втручання адміністрації до роботи органів самоврядування та самоорганізації у будь-яких формах заборонено. 9. Право обрання та затвердження викладачів належить винятково Українському Студентству. Обрання викладачів відбувається шляхом таємного голосування студентських курсів, потоків(лекційна форма навчання) та груп(семінарська форма навчання) після детального ознайомлення з професійними та особистими якостями претендентів. 10. Кожному студент у гарантується право вільного обрання навчальних дисциплін та формування власного навчального плану. Обрання навчальних дисциплін здійснюється студентом індивідуально без жодного примусу з боку адміністрації чи викладацького складу. 11. Кожний студент зобов’язаний пройти безкоштовний курс навчання на військовій кафедрі навчального закладу. Проходження даного курсу звільняє від обов’язку проходження строкової військової служби. 12. Відрахування студентів здійснюється лише за згоди органів студентського самоврядування та самоорганізації, лише після особистого повідомлення і зустрічі із студентом. Відрахування з навчального закладу автоматично здійснюється через вчинення особливо тяжких та тяжких злочинів, пропаганду та поширення протиприродності та аморальності. Права та свободи Українського Студентства 13. Дана Хартія закріплює усі природні права людини і громадянина в цілому та Українського Студентства зокрема, що відображені у законодавстві України. 14. Основоположним правом Українського Студентства є право на повагу та підтримку з боку адміністрації, викладацького складу та інших працівників вищих навчальних закладів, у свою чергу повага до вищеназваних категорій є обов’язком Українського Студентства. 15. Невід’ємним правом Українського Студентства є право на зайняття громадською та політичною діяльністю у позанавчальний час. Ініціативи Українського Студентства громадського і політичного характеру, спрямовані на покращення усіх частин студентського життя, забезпечуються матеріальним фондом навчальних закладів. Втручання Адміністрації у реалізацію цього законного права Українського Студентства заборонене. 16. Невід’ємним правом Українського Студентства є право на зайняття науковою, творчою та митецькою діяльністю. Ініціативи Українського Студентства наукового, творчого та митецького характеру забезпечуються матеріальним фондом навчальних закладів. Втручання Адміністрації у реалізацію цього законного права Українського Студентства заборонене. 17. Пропаганда та поширення комуністичної ідеології, протиприродних цінностей та аморальності, чужинських культур, релігій та звичаїв, що суперечать Національній Традиції, заборонені та тягнуть за собою відрахування з навчального закладу без права поновлення. Соціальні засади життя Українського Студентства 18. Усі студенти, що навчаються на бюджетній основі та мають гідний рівень наукових знань та професійних навичок, мають право на отримання стипендії. Рівень студентської стипендії не може бути нижчим за встановлений прожитковий мінімум. 19. Затримка стипендії або виплата її частинами з будь-яких причин є неправомірною. Невиплата стипендії студентам можлива тільки за умови надзвичайного стану чи стану війни. 20. Усі Студенти, що мешкають у гуртожитках, мають право безперешкодно зустрічатися з рідними і близькими на території гуртожитку та поза нею у будь-який час доби. Перешкоджати вільному входу та виходу студентів до свого гуртожитку заборонено. 21. Щомісячна плата за проживання у гуртожитку за будь-яких умов не може перевищувати десяти відсотків студентської стипендії. 22. Відповідальність за дотриманням порядку та чистоти у студентських гуртожитках покладається на адміністрацію гуртожитків. Недотримання санітарних норм, несвоєчасне усунення умов, що перешкоджають нормальному життю студентів є неправомірними. 23. Відповідальність за дотриманням порядку та чистоти у кімнатах студентських гуртожитків повністю покладається на їх мешканців. Недотримання санітарних норм є неправомірним. Засади безпеки Українського Студентства 24. Права Українського Студентства на безпеку в усіх аспектах життя реалізується самим Українським Студентством при належному забезпеченні матеріальною базою адміністрацією навчальних закладів. 25. Адміністраціям навчальних закладів повністю і остаточно заборонено укладати угоди зі службами безпеки, охоронними фірмами усіх форм власності для підтримання правил внутрішнього розпорядку ті інших положень на території навчальних закладів та гуртожитків. 26. Функції охорони та забезпечення порядку належать виключно створеним на добровільній основі з представників Українського Студентства Студентських дружин. 27. Студентські дружини є добровільними громадськими формуваннями підтримання порядку на території навчальних закладах та гуртожитків. Діяльність Студентських дружин регулюється прийнятими органами студентського самоврядування положеннями. 28. Підготовка членів Студентських дружин здійснюється за програмами підготовки громадських формувань захисту порядку та державного кордону на основі матеріальної бази навчальних закладів. Прикінцеві положення 29. Усі Статути, Правила внутрішнього розпорядку та інші регулюючі документи приводяться до відповідності Хартії прав та свобод Українського Студентства.