Настання революційної ситуації

Політономія 1. Становище соціальних сил в Україні призвело до повної переваги олігархічних груп на українською нацією. 2. Одна з таких найбільших груп, отримавши владу за допомогою маніпуляцій та можливості забезпечити свої інтереси у всіх царинах суспільного життя, виявила свої інтереси у політичних рішеннях як такі, що ідуть у розріз з ідеями Української самостійної соборної держави, самоцінності української нації, національної, соціальної та історичної справедливості, демократії та громадянських прав тощо – у розріз із історично підтвердженими суттю України та її волею, що виражається в ідеях українського націоналізму. 3. Ці рішення – унаочнення, прояв і формалізація потенціалу революційної ситуації, що містилася в об’єктивних соціальних відносинах капіталізму України. 4. Революційна ситуація настала. 5. В опозиції до влади Партії регіонів є подібні їм олігархічні групи, що діють через підконтрольні їм так звані «помаранчеві» партії БЮТ і НУНС. Небезпека їх полягає у можливості привернення народної уваги на свій бік і повторний їх прихід до влади. Це ніяким чином докорінно становище України й революційних ідей українського націоналізму не змінить. 6. Інших альтернатив БЮТ-НУНСу як провідників народного гніву та революційного суб’єкта окрім націоналістичної ВО «Свобода» немає. Її завданнями є усвідомлювати всеохопність і комплексність народних інтересів, стати єдиним представником інтересів народу у революційній ситуації, нагнітати народний запал і гнів та зосереджувати його на всіх олігархічних силах, революціонізувати вимоги народу згідно ідей українського націоналізму, безкомпромісно брати владу і здійснювати революцію. 7. Окремим наголошенням є потреба знищення олігархічної власності, а відтак – і всієї їхньої структури у суспільстві. 8. Всі інші дрібні політичні групки будь-якої масті є занадто примітивними, щоб принаймні на щось впливати, тому їх активність – шкідлива. 9. Чи буде національна та соціальна революція в Україні залежить тільки від активності та принциповості революційного суб’єкту.